தினம் ஒரு திருக்குறள் 22-05-2024

தினம் ஒரு திருக்குறள்

UPDATED: May 21, 2024, 6:25:08 PM

குறள் 148:

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு

அறனொன்றோ ஆன்ற வொழுக்கு.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

பிறனுடைய மனைவியை விரும்பி நோக்காத ‌பெரிய ஆண்மை, சான்றோர்க்கு அறம் மட்டும் அன்று; நிறைந்த ஒழுக்கமுமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:

அடுத்தவன் மனைவியை மனத்துள் எண்ணாத பேராண்மை அறம் மட்டும் அன்று; சான்றோர்க்கு நிறைவான ஒழுக்கமும் ஆகும்.

கலைஞர் விளக்கம்:

வெறொருவன் மனைவியைக் காம எண்ணத்துடன் நோக்காத பெருங்குணம் அறநெறி மட்டுமன்று; அது ஒழுக்கத்தின் சிகரமும் ஆகும்.

English Couplet 148:

Manly excellence, that looks not on another's wife,

Is not virtue merely, 'tis full 'propriety' of life

Couplet Explanation:

That noble manliness which looks not at the wife of another is the virtue and dignity of the great

Transliteration(Tamil to English):

piRanmanai noakkaadha paeraaNmai saandrorkku

aRanondroa aandra vozhukku

VIDEOS

Recommended