தினம் ஒரு திருக்குறள் 24-05-2024

தினம் ஒரு திருக்குறள்

UPDATED: May 23, 2024, 6:52:41 PM

குறள் 150:

அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்

பெண்மை நயவாமை நன்று.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

ஒருவன் அறநெறியில் நிற்காமல் அறமில்லாதவைகளைச் செய்தாலும், பிறனுக்கு உரியவளின் பெண்மையை விரும்பாமல் வாழ்தல் நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:

அறம் செய்யாமல் பாவத்தையே செய்பவனாக இருந்தாலும் அடுத்தவனின் உரிமை ஆகிய மனைவிமேல் ஆசைப்படாமல் இருப்பது நல்லது.

கலைஞர் விளக்கம்:

பிறன் மனைவியை விரும்பிச் செயல்படுவது அறவழியில் நடக்காதவர் செயலைவிடத் தீமையானதாகும்.

English Couplet 150:

Though virtue's bounds he pass, and evil deeds hath wrought;

At least, 'tis good if neighbour's wife he covet not.

Couplet Explanation:

Though a man perform no virtuous deeds and commit (every) vice, it will be well if he desire not the womanhood of her who is within the limit (of the house) of another.

Transliteration(Tamil to English):

aRanvaraiyaan alla seyinum piranvaraiyaaL

peNmai nayavaamai nandru

VIDEOS

Recommended