இன்றைய நல்ல நேரம் 18-05-2025

இன்றைய நல்ல நேரம்

UPDATED: May 17, 2024, 6:13:04 PM

18-05-2024

நல்ல நேரம்:- 

காலை 10.30 - 11.30

மாலை 04.30 - 05.30

இராகு : 9.00 - 10.30 AM

குளிகை :6.00 - 7.30 AM

எமகண்டம் : 1.30 - 3.00 PM

கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 12.30 - 01.30

கௌரி நல்ல நேரம் இரவு : 09.30 - 10.30

இன்றைய பஞ்சாங்கம் 

சோரம் - 05:46 AM - 07:20 AM,

உத்தி - 07:20 AM - 08:55 AM,

விஷம் - 08:55 AM - 10:30 AM,

அமிர்த - 10:30 AM - 12:05 PM,

ரோகம் - 12:05 PM - 13:40 PM,

லாபம் - 13:40 PM - 15:15 PM,

தனம் - 15:15 PM - 16:50 PM,

சுகம் - 16:50 PM - 18:24 PM,

லாபம் - 18:24 PM - 19:50 PM,

தனம் - 19:50 PM - 21:15 PM,

சுகம் - 21:15 PM - 22:40 PM,

சோரம் - 22:40 PM - 00:05 AM,

உத்தி - 00:05 AM - 01:30 AM,

விஷம் - 01:30 AM - 02:55 AM,

அமிர்த - 02:55 AM - 04:20 AM,

சோரம் - 04:20 AM - 05:45 AM,

சூரணம் : 01.30 - 03.00

சூலம் :கிழக்கு

பரிகாரம் : தயிர்

நோக்கு நாள் சமநோக்கு நாள்

VIDEOS

Recommended